S NAMI
DOKÁŽETE rýchlo a spoľahlivo vyriešiť Vaše starosti so zateplením bytu či domu.
NEMUSÍTE utratiť všetky úspory. Nájdeme pre
Vás optimálne riešenie.
ZVLÁDNETE zrealizovať aj netypické požiadavky
či odvážne nápady.

NA ÚVOD

Spoločnosť Termocolor s.r.o. bola založená v apríli r. 2008, spoločným podnikateľským zámerom súčasných spoločníkov, ktorí disponovali bohatými skúsenosťami v oblasti predaja stavebných produktov a manažmentu stavieb. Už z názvu našej spoločnosti, termo – teplo a color – farba vyplýva hlavná náplň podnikania. Cieľom úzkej špecializácie predaja na zatepľovanie a servis v oblasti coloristiky exteriérov a interiérov je podať zákazníkovi komplexný servis v štádiu poradenstva, cenovej kalkulácie až po realizáciu diela a tak sa odlíšiť od bežných predajní so širokospektrálnou ponukou stavebného materiálu. Pravidelne školíme našich pracovníkov a zmluvných partnerov v spolupráci priamo výrobcami ako aj výhradnými dodávateľmi. Cieľom stavebnej činnosti našej spoločnosti je kvalitne, v súlade s európskymi technickými normami zabudovať stavebný materiál a tým dosiahnuť dlhú životnosť diela s cieľom zabezpečenia maximálnej spokojnosti Vás, ctených zákazníkov. V stavebných sezónach 2009 -2011 sme dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti Komplexnej obnovy bytových domov. Ako sa nám darí stanovené ciele plniť, môžete vidieť aj vo vybraných referenciách.

S pozdravom

Mgr. Ondrej BAKŠA, Peter ZAJIC

Konatelia Termocolor s.r.o.