S NAMI
DOKÁŽETE rýchlo a spoľahlivo vyriešiť Vaše starosti so zateplením bytu či domu.
NEMUSÍTE utratiť všetky úspory. Nájdeme pre
Vás optimálne riešenie.
ZVLÁDNETE zrealizovať aj netypické požiadavky
či odvážne nápady.

STIERKY STEMEX

Stierky StemexSTEMEX® 2 pre strojné a ručné spracovanie

Stemex® 2 je vnútorná tenkovrstvá omietka , pripravená k okamžitému použitiu. Tento materiál je zmesou zušľachťujúcich disperzií , plnív , pojiv a prímesí zlepšujúcich vlastnosti materiálu. Výrobok sa dodáva v plastových vedrách . Pri nepoškodenom obale a doporučenej teplote skladovania (nad +5°C)si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti.

Vlastnosti

 • Sýta belosť
 • Krémová konzistencia pre výborné nanášanie , striekanie a sťahovanie
 • Vo výrobe nadstavená tvrdosť pre vynikajúce a ekonomické brúsenie
 • Výdatnosť , cca 2 -- 2,5 kg/m2 pri hr. 3-4 mm v závislosti od podkladu

Použitie

 • pre celoplošné tmelenie a stierkovanie
 • vynikajúca pre ručné a strojné spracovanie (šnekové pumpy a omietacie čerpadlá)
 • pre finálnu úpravu betónových povrchov, pórobetónov, jadrových omietok, sádrokartónových , sádrovláknitých dosiek a OSB dosiek
 • je vynikajúcim podkladom pre tapetovanie a rôzne dekoratívne techniky
 • pre bytovú výstavbu , priemyslových a nemocničných zariadení, kde sa dbá na bezprašné prostredie

Spracovanie

STEMEX® 2 nanášame nerezovými hladítkami , striekacími strojmi pri teplote vyššej ako 10°C. Aplikujeme podľa potreby v dvoch, prípadne i viacerých vrstvách vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri nanášaní na staršie omietky je nutné povrch penetrovať, zbaviť prachu a odstránit časti nesoúdržných omietok. Po úplnom zaschnutí sa nanesený materiál prebrúsi brúsnou mriežkou alebo strojne brusným papierom napr.. č. 120 až 200. Stemex® 2 – balenie: plastové vedro 25 kg

Technický list na stiahnutie.

StemexStemexSTEMEX® A a STEMEX® T - pre strojné spracovanie technikou airless

STEMEX® A a STEMEX® T je vnútorná tenkovrstvá omietka , pripravená k okamžitému použitiu. Tento materiál je zmesou zušľachťujúcich disperzií , plnív , pojiv a prímesí zlepšujúcich vlastnosti materiálu. Výrobok sa dodáva v plastových vedrách . Pri nepoškodenom obale a doporučenej teplote skladovania (nad +5°C) si zachováva svoje vlastnosti .

Vlastnosti

 • Sýta belosť
 • Vyvinutá pre striekanie A - airless technikou, T- čerpadlá Graco T-max
 • Krémová konzistencia pre výborné nanášanie , striekanie a sťahovanie
 • Vo výrobe nadstavená tvrdosť pre vynikajúce a ekonomické brúsenie
 • Výdatnosť cca 1,5 – 2 kg/m2 pri hrúbke do 2 mm v závislosti od podkladu

Použitie

 • pre celoplošné tmelenie a stierkovanie
 • vynikajúca pre ručné a strojné spracovanie (airless technika ,šnekové pumpy a omietacie čerpadlá)
 • pre finálnu úpravu betónových povrchov, pórobetónov, jadrových omietok, sádrokartónových , sádrovláknitých dosiek a OSB dosiek
 • je vynikajúcim podkladom pre tapetovanie a rôzne dekoratívne techniky
 • pre bytovú výstavbu , priemyslových a nemocničných zariadení, kde sa dbá na bezprašné prostredie

Spracovanie

STEMEX® A , STEMEX® T nanášame nerezovými hladítkami , striekacími strojmi pri teplote vyššej ako 10°C. Aplikujeme podľa potreby v dvoch, prípadne i viacerých vrstvách vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri nanášaní na staršie omietky je nutné povrch penetrovať, zbaviť prachu a odstránit časti nesúdržných omietok. Po úplnom zaschnutí sa nanesený materiál prebrúsi brúsnou mriežkou alebo strojne brusným papierom napr.. č. 120 až 200. STEMEX® A – balenie: plastové vedro 25 kg

Technický list STEMEX® T na stiahnutie.

Stemex PSTEMEX® P - prášková hmota

STEMEX® P je rýchlotuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota práškovej konzistencie vyrobená na báze sádry. Je určená k vyplňovaniu špár medzi sádrokartónovými doskami, tvoriacich stenové priečky a stropy. K opravám železobetónových konštrukcií pred ručným alebo strojným stierkovaním .Súčasťou Stemex® P sú celulózové mikrovlákna, ktoré zaisťujú rýchlejšie schnutie zmesi ,znižujú vnútorné pnutie a umožňujú aplikovať silnú vrstvu v jednom pracovnom kroku ..Materiál je potrebné spracovať do 20min. Optimálne množstvo tmelu sa pripraví zmiešaním 0,6 l vody a 1 kg STEMEX® P.

Použitie

 • Pre vyplňovanie špár medzi sádrokartónovými doskami k vyplneniu prasklín a špár v murive a omietke
 • Použitie celulózových mikrovlákien zaisťuje zosilnený armovací účinok a zamedzuje zmršťovaniu a tvorbe prasklín
 • Je určený pre vnútorné priestory
 • Stemex® P - balení: 5 a 20kg 

Technický list STEMEX® P na stiahnutie.

Náradie

Hladítka

Hladítka

obj.
číslo
Názov a rozmer
výrobku
Odporúčaná cena
v € b. DPH
Odporúčaná cena
v € s 20% DPH
N1 Hladítko nerezové rovné 
600x13x0,7 mm
21,45 25,74
N2 Hladítko nerezové rovné 
800x13x0,7 mm
22,0 5 26,46
N3 Hladítko nerezové rovné 
1000x13x0,7 mm
29,90 35,88

Špachtle

Špachtle

obj.
číslo
Názov a rozmer
výrobku
Odporúčaná cena
v € b. DPH
Odporúčaná cena
v € s 20% DPH
N4 "h" špachtle 600 mm 48,00 57,60
N5 "h" špachtle 800 mm 55,50 66,60
N6 "h" špachtle 1000 mm 65,20 78,24

Objednávky a technické poradenstvo pre SR :

Mgr. Ondrej BAKŠA , mobil +421 918 621 154 – obchodný riaditeľ
Štefan HARANDZA , mobil +421 905 537 051 – obchodno-technický zástupca
E–mail: stemexsk@zoznam.sk